Samtykkeerklæring for kunder i StrongBody AS

Jeg samtykker til at Strongbody AS (Behandlingsansvarlig) behandler personopplysninger om meg.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake. Dersom samtykke trekkes tilbake, er jeg klar over at Strongbody AS potensielt ikke kan levere sine coaching-tjenester til meg.

Jeg er informert om og klar over mine rettigheter som registrert etter personvernforordningen, for eksempel min rett til å kreve innsyn eller retting av mine personopplysninger.

Jeg er klar over at det er mer informasjon om Strongbody AS sin bruk av personopplysninger i deres personvernerklæring som er tilgjengelig her: [Ta inn link til personvernerklæringen her]. I den grad informasjon ikke fremkommer av denne samtykkeerklæringen, kan jeg lese mer om behandlingen av mine personopplysninger i den personvernerklæringen.

Jeg er informert om at følgende kan ha tilgang til mine personopplysninger:

  • Source AS, som drifter og vedlikehold av applikasjonen
  • Min valgte coach.
  • Administrasjonen ved Strongbody AS, der det er nødvendig

Jeg samtykker til innsamling av følgende opplysninger:

FormålPersonopplysninger
For registrering i applikasjonenMitt navn, e-postadresse og telefonnummer
For å sikre kontinuitet i coachens oppfølgning av megSamtalelogg med coach. Jeg er klar over at kun min valgte coach har tilgang til denne loggen, men at etter en konkret interesseavveining vil også administrator ved Strongbody AS få tilgang.
For å måle din progresjonBilder, helseopplysninger, opplysninger tilknyttet kropp, herunder kroppsmål. Kun coach har tilgang til disse opplysningene. Etter en interesseavveining kan administrator ved Strongbody AS få tilgang.
Hvilke personopplysninger vi samler inn og lagrer avhenger av men og hva jeg ønsker å dele med min coachAndre personopplysninger jeg frivillig deler med min coach. I det tilfellet sensitive personopplysninger deles fra min side, er Strongbody AS’ behandlingsgrunnlag personvernforordningen artikkel 9 nummer 1.

Jeg samtykker til at opplysningene slettes enten når jeg ber om det eller senest innen ett år etter avsluttet coaching. Jeg vil etter ett år få varsel om sletting og kan velge om opplysningene i applikasjonen skal lagres lengre. Bakgrunnen er at jeg skal få mulighet til å fortsette å benytte applikasjonen eller se historikken min i det tilfellet jeg ønsker å fortsette med coaching på et senere tidspunkt.

Jeg er innforstått med at jeg bør utvise forsiktighet ved deling av sensitive personopplysninger og ved deling av andres personopplysninger i applikasjonen.