Kontaktskjema Liv Salomonsen

Liv har selv gjennomgått stor livsstilsendring og 40kg vektnedgang

Lead form Liv

HVA ØNSKER DU Å OPPNÅ?

ER DU MANN ELLER KVINNE?

ALDER

Hvor ønsker du å være om 3 eller 6 måneder?

HVA HAR VÆRT DE STØRSTE HINDRINGENE DINE FREM TIL NÅ?

HVA FORVENTER DU AV MEG, SOM DIN COACH?

KONTAKT-INFORMASJON